Curriculum

CURRICULUM IPCIC

IO1: Creation of courses programmes – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu; opracowano innowacyjne programy nauczania zbudowane na najnowocześniejszych technologiach budowlanych w zawodach: monter zabudowy suchej, hydraulik oraz płytkarz. Innowacyjność podręczników jest też podkreślona przez opracowanie zbioru filmów instruktażowych, które ilustrują praktyczne zasady wykonywania robót dla wyżej wymienionych zawodów.