Metodologia

METODOLOGIA IPCIC

IO2: Creation of courses methodology – rezultat zrealizowano zgodnie z założeniami projektu; opracowano metodologię uwzględniającą innowacyjne technologie multimedialne przy realizacji programów nauczania wraz z systemem oceny przyswajania wiedzy zawodowej przez uczestników szkolenia.