Film „ETOS PRACY W BUDOWNICTWIE”

Prezentujemy najnowszy film „Etos pracy w budownictwie”, powstały przy współpracy Promotora Projektu – Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB) i Partnera Projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (CKZiU nr1). Zapraszamy do oglądania i komentowania.